Súbory Cookies

Súbory Cookies

Súbory Cookies

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení pri prehliadaní webovej stránky.

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy cookies:

Dočasné cookies slúžia napr. po  prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavania používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

Súbory cookie tretích strán: Súbory cookie poskytované spoločnosťou Google využívame na našich stránkach na analytiku návštevnosti. Súbory cookies služieb Youtube a Facebook preberáme na naše stránky v súvislosti s využitím interaktívnych prvkov týchto služieb na našich stránkach. Tieto následne využívajú získané informácie na odporučenie obsahu, ktorý by vás mohol zaujímať, alebo napríklad prispôsobenie výpisu fanúšikov našich stránok na facebooku vášmu okruhu priateľov. Kompletný prehľad využitia súborov cookie spomenutých tretích strán si môžete prečítať v rámci ich pravidiel využívania súborov cookie.

Nastavenia cookies  si môžete sami zmeniť. V prípade, že nesúhlasíte s využívaním súborov cookies na našich a ďalších internetových stránkach, sami si vo svojom webovom prehliadači môžete nastaviť pravidlá ako sa majú súbory cookie využívať a či ich budete poskytovať tretím stranám. Internetové prehliadače môžu mať automaticky nastavené akceptovanie cookies. Sami ho v nastaveniach prehliadača môžete zablokovať alebo nastaviť upozornenia na ich vyžiadanie. Zmena, ktorú nájdete popísanú napríklad v pomocníkovi prehliadača, je vždy platná len pre jeden konkrétny prehliadač a konkrétne zariadenie. Súbory cookie priebežne vo vašom počítači môžete kedykoľvek vymazať. V prípade, že využívanie súborov cookies sami v prehliadačoch zakážete, naše stránky nebudú využívať vaše súbory cookies.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať. V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť vylepšiť a prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu kvality obsahu našej webovej stránky.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť v nevyhnutných prípadoch v súlade s účelom spracúvania poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

Marketingové agentúry a call centrá

Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori

Advokátske a právne kancelárie

Znalci a súdni znalci

Inkasné spoločnosti a exekútori

Súdy a orgány činné v trestnom konaní

Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Vaše údaje neprenášame do žiadnych tretích krajín

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracovávaní vašich osobných údajov sme pripravení chrániť vaše práva.

Máte právo požiadať nás o poskytnutie informácií o spracovaných osobných údajoch a to hlavne o účele spracovania, kategórií spracovávaných osobných údajov, príjemcu osobných údajov, dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od vás, dobe uloženia osobných údajov. Takisto máte právo požiadať nás o opravu či vymazanie vašich osobných údajov, prípadne o obmedzenie ich spracovania. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo prenositeľnosti vašich osobných údajov, alebo právo podať sťažnosť a iniciovať konanie o ochrane osobných údajov u dozorového úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07, Ružinov.

Spracúvanie vašich osobných údajov nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť na adrese Peter Kovalík – PEKOProf, Západ 1056/13, 02801 Trstená. Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 905 858 250, písomne na adrese vyššie uvedeného sídla spoločnosti, alebo mailom info@pekoprof.sk.